Nord-Norge

Her er et knippe kumlokk fra byer og steder i Nord-Norge.

Her finner du kumlokk fra:

Hammerfest

Foto: Toril Deildok, velvillig kumlokkentusiast

Tromsø