Faen ta Putin

2022

Demonstrasjon for Ukraina, mot Putin foran Stortinget 26. februar 2022

Demonstrasjon for Ukraina, mot Putin foran Stortinget 26. februar 2022

Alle oppsamlede saker til pensjonistbloggen må vente til en passende anledning, nå er det tydelig motstand mot Russlands invasjon av Ukraina som er viktigst. Samtidig må vi ikke la oss lokkes inn i retorikken til disse macho-typene på begge sider, og tro at mer våpen, mer NATO, mer nasjonalisme, mer maktmisbruk og overgrep skal løse alt. De mest fredsæle av oss ønsker vel ikke at flest mulig russiske ungdommer skal bli brent opp inni panservognenes sine der de tror de er på øvelse eller en "spesialoperasjon", men at de blir kasta ut eller trukket tilbake umiddelbart. Vi aksepterer heller ikke at Russland bryter alle folkerettslige forpliktelser og sender bomber og raketter mot sivile (og heller ikke landets forsvarsstyrker) i et fremmed land.

Hva er poenget med vetorett til Russland, USA og Kina i FNs sikkerhetsråd i saker og konflikter hvor de sjøl er involvert? Skal sikkerhetsrådet ha noen betydning, så burde ikke de som er inhabile, ha stemmerett i det hele tatt. Hadde FN hatt noen reell makt uten å bli blokkert av supermaktenes vetorett, kunne de omstridte provinsene øst i Ukraina (Donetsk og Luhansk) blitt satt under nøytral FN-administrasjon og blitt kontrollert av ekte fredsbevarende styrker, ikke russisk-støttede separatister eller ukrainske militære og paramilitære styrker som på begge sider har gitt blanke i sivilbefolkningens lidelser i flere år. Hallo, skyttergraver og fordrevne sivilister i Europa i 2022?

Macho-dyrking på begge sider

Macho-dyrking på begge sider

Retorikken og desinformasjonskampanjene er første virkemiddel i krigen, og da snakker vi om mer enn enkle og gjennomskubare "fake news" på facebook. Putin har skjønt det, ikke bruk begrepene invasjon og krig, men kall det invitasjon og fredsbevarende styrker, akkurat som nærpolitireform betyr færre politifolk i nærmiljøet. Kamp mot krig og urettferdighet begynner med motstand mot politikere og andre maktmenneskers språkbruk, hvor ubehageligheter byttes ut med mindre belastende og positive uttrykk, det George Orwells kalte "nytale". Fattig blir "lavtlønnet", krig blir "konfliktdempende aksjoner", drap på sivile i krig blir "følgeskader" (collateral damage), klimakrise blir "klimautfordringer", osv. Her passer best et Gruk som et nyttårsønske fra Piet Hein:

"Jeg ønsker for det nye år,

at alle ord tilbagefår

den uforvexlelige klang,

de åbenbart har haft engang.

Så fred blir fred, og ven blir ven,’

og tillid tryg engang igjen,

og alle ord hvergang de lyder

betyder just hvad de betyder."

Når noen av oss mener at NATO bør holde seg langt unna Russland, så slutt å tro eller hevde at det innebærer noe aksept av Russlands invasjon, langt derifra! Spør du meg, så ville spenningen og aggresjonen i verden vært langt lavere om vi fikk laget en buffersone mellom NATO og Russland. Det ville innebære at ikke bare Ukraina, men også Norge, Sverige, Finland, de baltiske statene, Polen og ikke minst Tyrkia ble stående utenfor "forsvarsalliansene". For å slippe bekymringer for sivilbefolkningen i disse nøytrale statene, burde Russland og NATO som en verdsetting av å slippe fremmede styrker helt inntil egne grenser, også godta at de ikke har noen baser med aggressive militærenheter stasjonert mindre enn 500 km fra grensene. Jeg har vært for at Norge skal ut av NATO og slutte å være en lakei og støttespiller for USA med eller uten Trump tidligere, og mener akkurat det samme nå etter Russlands invasjon. Jeg var mot fremmede styrkers baser i Norge før, og jeg er mot det nå.

Jamen, da står vi aleine om Russland angriper, sier noen - men for det første: Hvorfor skulle Norge utgjøre en trussel mot Russland så stor at de skulle invadere oss (historisk har Russland/Sovjetunionen bidratt mest til å befri oss fra andre okkupasjonsmakter)? Og for det andre, hvis mesteparten av den "vestlige verden" både i og utenfor EU og NATO nå tar i mot flyktninger fra og sender våpen og støtte til Ukraina,som ikke er medlem av NATO, hvorfor skulle de ikke gjøre det samme om Norge uprovosert skulle bli invadert eller angrepet av en fremmed makt?

Alle som er bekymret for klimatrusselen, som FN akkurat har minnet oss på er minst like truende for jordas befolkning som krigshandlinger, burde vel også være fredsforkjempere og slåss mot all bruk av våpen. Ikke bare utgjør atomvåpen en trussel mot menneskeheten, men også konvensjonelle bomber og raketter som ved ett granatnedslag bidrar med like mye CO2-utslipp som alle klimatiltakene som Solberg- og Støre-regjeringene mener de har fått til. Og pansrede kjøretøyer og MIG-fly langt inn i fremmede land, tror du de går på batteri? Og hva med alle bygninger som blir rasert i krigføring i bystrøk, og som må gjenoppbygges hvis folk skal ha tak over hodet og arbeidsplasser å gå til, skal klimagassutslippene for all betongen og stålet som må til for å reparere dette gå utenom klimaregnskapet til de som slipper bombene?

Norsk idrettskultur i stedet for viking-/machokultur.

Norsk idrettskultur i stedet for viking-/machokultur.

Til slutt litt om idrettens rolle i konflikten, da er vi kanskje tilbake til det med macho-kultur. Norges image ute i verden er sterkt knyttet til vår vikingtradisjon. De fleste overser vikingenes nasjonsbygging, handel og mer positive utferdstrang, men tenker kun på deres tidvise brutale herjinger. Kanskje grunnlaget for å bygge en toppidrettskultur som resulterte i at Norge med 5 mill innbyggere tok flere medaljer enn både Kina, USA, Tyskland og Russlands i vinter-OL, er vikingånden konvertert til fredelig kappestrid. Utover det at idrett får folk til å være i fysisk aktivitet med god effekt på folkehelsa, er sportskonkurranser mellom nasjoner og nasjonenes representanter innført for å erstatte krig som måten en avgjør hvem som er best på. Kanskje det blir et viktigere fredstiltak å konsekvent erstatte krigskultur og doping og "sportsvasking" med toppidrettskultur? Og få anerkjennelse for at et land som går til krig mot et annet land, ikke lenger kan delta i fredelig idrettssamkvem. Det ville være helt absurd om russiske idrettsutøvere, som oftest er offiserer i den russiske hæren, vinner skiskytter-stafett på walk-over fordi Ukrainas deltagere er innkalt til forsvaret av sitt hjemland og er opptatt i skyttergraver og blir beskutt av de russiske idrettsutøvernes soldatkolleger.

Og Putin, det derre judo-imaget ditt med svart belte skremmer ikke meg, jeg har også svart belte i judo og stiller gjerne til mannjevning selv om det er mange kilo siden jeg var aktiv. Det eneste forbeholdet, er at du ikke tar med deg en halv million av vennene dine som "støtteapparat".

Publisert som pensjonistblogg 01.03.2022

Navigering - trykk på en knapp:

Til oversikt for hvert av de øvrige temaene i hovedmenyen:  

Skriving     Særing      Lokalmiljøbygging     Touring     Mening