Møter og seminarer   [04.04.2023 - fortsatt under oppbygging]

Politikk, byvandringer, kurs, informasjonsmøter, kulturinnslag med mer. Deltagelse som inspirasjon for andre som vil holde seg oppdatert om fag, historie og samfunnsutvikling.

Byvandringer

- Delvis arrangert av Oslo museum, delvis av LO, Leif Gjerland, Mariannes veteranklubb og andre

 

SV - politikk

- I hele SV og Oslo SV og Gamle Oslo SV 


Oslo SV årsmøte 2023

SVs prinsipprogram debatt 29.-30.10.2022

Lokaldemokrati i Oslo SV 08.09.2022

Politikk ellers

- Generelt og bydelspolitikk i Gamle Oslo


Tax Justice - boklansering "Skjult", Pressens hus 19.01.2023

Manifestkonferansen 2019

Bydelsutvalg og komitemøter Gamle Oslo bydel

Møte med leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite


Arbeidsmedisin og HMS

- Informasjonsmøter med Arbeidstilsynet, STAMI, NHO, Namf og andre


Arbeidstilsynet morgenmøte om omstilling 01.03.2023

Historie og kultur og lokalmiljø


Middelalderparken

Lokstallen

Folkemøte om togstøy i Gamlebyen 26.10.2022

Kampen historielag om Kampen 29.09.2022

Foreninger og lag


Pensjonistforbundet møte om eldrepolitikk i Oslo 13.02.2023

Folkehelseforeningen

Støyforeningen middag Ekebergrestauranten 30.08.2022

Jernbanepensjonistene i Oslo

Selfie-time

- En samling av selfies fra når jeg har møtt forskjellige folkPensjonist + spandert frokost = Jeg stiller!

Byvandringer

SV - politikk

SVs prinsipprogram debatt 29.-30.10.2022

Flammende innlegg fra Torbjørn Jagland

Politikk ellers

Tax Justice

Tax Justice - boklansering "Skjult", Pressens hus 19.01.2023 (med gratis frokost og utdeling av bok!)

Manifestkonferanse

Manifestkonferanse 25.04.2019

Arbeidsmedisin og HMS

NHO-møte om Inkluderende Arbeidsliv (IA) i byggebransjen 09.03.2023

Arbeidstilsynet morgenmøte om omstilling hotell Scandic Solli 01.03.2023.

Historie og kultur og lokalmiljø

Første møte i Gamle Oslo Forum (GOF), Vålerenga vertshus 04.04.2022

Foreninger og lag

Pensjonistforbundet møte om eldrepolitikk 13.02.2023

Støyforeningen middag for styre og sakkyndig råd (hvor jeg er med) på Ekebergrestauranten 30.08.2022

Selfie-time

Navigering - trykk på en knapp:

Til oversikt for hvert av de øvrige temaene i hovedmenyen:  

Synsing     Skriving     Særing      Lokalmiljøbygging     Touring