Ramazzini er som det står i headingen for denne siden, norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. Det utgis av Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Norsk forening for arbeidsmedisin (Nfam).

Navnet på tidsskriftet er hentet fra arbeidsmedisinens "far", Bernardino Ramazzini. Mer om ham kan du lese i "Hvem var Ramazzini?".

Bernardino Ramazzini

Ramazzinis tidligere redaktør Håkon Lasse Leira inviterte meg en gang til å komme med regelmessige betraktninger fra den arbeidsmedisinske sidelinja. Han ville gjerne ha et "skråblikk", med innspill litt mindre stivt og formelt enn det redaktøren ellers ville ha inn i et respektabelt tidsskrift. Gjerne med tema knyttet til det som var temaet for den enkelte utgivelsen.


Vi ble enige om at det kunne bli en fast spalte med innlegg "Signert: Ørn", og jeg foreslo at spalten kunne gis det passende navnet @rneblikk. Siden 2017 har jeg levert et skråblikk til nesten alle utgavene av Ramazzini, fire pr. år. Noen ganger akkurat til deadline, andre ganger med litt utvidet frist.


Her er de samlet, stort sett med samme tekst som i den publiserte utgaven, men små redaksjonelle justeringer kan ha forekommet. Dessverre har det ikke alltid vært plass til å ta med mine forslag til illustrasjoner i den trykte utgaven, så noen av illustrasjonene du ser her, gjenfinnes ikke i tidsskriftet.


I et tilfelle synes redaktøren at bidraget var litt vel mye personlig, dette finnes derfor i en offisiell, publisert utgave og en "fullversjons"-utgave. Begge utgavene ligger tilgjengelig på nettsiden her, men du må sjøl finne ut hvilken artikkel det er og hvor du finner den alternative utgaven hvis du er interessert i det.

Arkiv over utgitte nummer av Ramazzini finner du ved å klikke her:

Signert: Ørn

Navigering - trykk på en knapp:

Til oversikt for hvert av de øvrige temaene i hovedmenyen:  

Synsing     Særing      Lokalmiljøbygging     Touring     Mening