29.12.2023: Sidene er oppdatert med hovedelementene på plass. Flere nyheter og oppslag blir lagt ut etter hvert.

Startside:

Brynsbakken - Vi har støy nok

Bli gjerne medlem av facebookgruppa "Vi har støy nok", lenke til den er her.

Brynsbakken kort oppsummert: 

Fra Oslo S går både Norges første jernbanelinje (Hovedbanen fra Oslo Ø til Eidsvoll åpnet i 1854), Gjøvikbanen og Gardermobanen i bro over Oslogate og opp den bratte bakken i Gamlebyen parallelt med Schweigaardsgate. Dette er starten på strekningen som kalles Brynsbakken, og som egentlig fortsetter på den gamle Hovedbanen oppover Svartdalen helt til Bryn stasjon.

Aksjonsgruppa "Vi har støy nok" jobber sammen med andre krefter i lokalmiljøet i bydel Gamle Oslo for å få jernbanen her lagt i tunnel. Bane NOR har andre planer - de vil rive verneverdig trehusbebyggelse for å bygge om et par spor, og øke kapasiteteten for gods- og persontog på den åpne jernbanelinja fra dagens 700 tog i døgnet.

Hva skjer? 

Oppdateringer fra det nye Brynsbakken-prosjektet:

17.02.2023: Notat til de politiske partiene i Oslo bystyre med innspill til hva de bør be om å få inn i NTP - utredning av jernbanetunnel under bydel Gamle Oslo

07.02.2023: Møte på Stortinget med Erling Sande, leder for transport- og kommunikasjonskomiteen 

22.09.2022: Brev fra Gamle Oslo Forum til plan- og bygningsetaten om oppstartsmøtet Bane NOR har bestilt for ny reguleringssak.

26.10.2022: Møte - Gamlebyen beboerforening arrangerte folkemøte om togstøy

11.11.2021: Brev sendt byråd for byutvikling, byrådssekretær og alle politikerne i Oslo bystyre: Bystyret må rydde opp i Brynsbakken-skandalen!

Aksjonsgruppa, Vålerenga vel, Gamlebyen beboerforening og mange enkeltpersoner har bidratt i mediene med leserinnlegg og kronikker. En del oppslag har mediene produsert sjøl. Her er samlet noen utvalgte klipp.

Hva er det?


Bane NORs prosjekt i Brynsbakken er innenfor et begrenset område mellom Vålerenga og Kværnerbyen, der Gjøvikbanen svinger mot Ensjø, Gardermobanen forsvinner inn i Romeriksporten og Hovedbanen fortsetter forbi Etterstad mot Bryn.


Her er en forklaring på noen navn og begreper i Brynsbakken-prosjektet, så som Hylla, Bane NOR, ERTMS, saksinnsyn, PBE, krypsoleie, grunnboring, dB(A), GOF og en rekke andre små og store forklaringer.

Flere forklaringer kommer snart, evt. send inn melding i kontaktskjemaet om det er noe du lurer på.

Hva skjedde?

Brynsbakken-prosjektet fram til mars 2022 

Her kan du få en gjennomgang av det viktigste som skjedde i prosjektet som Bane NOR startet opp i 2017, og som endte med at Statsforvalteren for Oslo og Viken opphevet Oslo bystyres vedtak om reguleringsplan 24.03.2022.  

Statsforvaltervedtaket feires

Statsforvalterens vedtak feires på Hylla

Vi vil ha tunnel under bydel Gamle Oslo. Hvordan vi tenker oss at det skal løses, skal vi beskrive nærmere etter hvert - men først må vi få stanset Bane NORs prosjekt med å rive Hylla og utvide jernbanekapasiteten på sporene mellom husveggene i bydelen.

Begynn med å lese notatet med argumenter for å utrede en tunnel-løsning stilet til politikerne i Oslo bystyre. Det ligger på siden med oppdateringer - Hva skjer?

Kart fra 1881 over Vålerenga, Hylla, Kværner brug og Alnaelva. Hovedbanen går der, men dette er før Gjøvikbanen og utbygging av jernbaneanlegg i Lodalen

Denne siden er en del av et nettsted kalt @rneblikk ("Ørneblikk") drevet av Ørn.

Hvis du vil, kan du bruke navigeringsknappene nedenfor til å komme til forsiden eller en av de tematiske oversiktene med en blanding av faglig (arbeidsmedisin) og mindre faglig stoff (kumlokk, mat, reiser og blå skilt for å nevne noe).

Navigering - trykk på en knapp:

Til oversikt for hvert av de øvrige temaene i hovedmenyen:  

Synsing     Skriving     Særing     Lokalmiljøbygging     Touring