Historiske bilder fra Gamle Oslo bydel og Kværnerbyen

Her er samlet et utvalg historiske bilder (mye kopiert fra Oslo Bymuseums sider) fra Gamle Oslo.

Noe er fra jernbanen som har gått gjennom bydelen fra Hovedbanen Oslo-Eidsvoll åpnet i 1854, noe fra selve Gamlebyen rundt Oslo ladegård og Middelalderparken, og noe fra industriområdet der Kværnerbyen er anlagt.

Du kan enten bla deg nedover herfra, eller gå direkte til et av disse områdene:


Jernbane gjennom bydelen


Kværner


Gamlebyen og Grønland


Vålerenga og Galgeberg


Etterstad


Christiania 1887 - klikk på kartet

Jernbane gjennom bydelen

Østbanestasjonen med Brynsbakken ca. 1860
Brynsbakken ved St.Halvardsgate
Hovedbanen krysser Alnaelva med Etterstadsletta i bakgrunnen og Arnljot Gellinesvei og over mot Fagerlia i forgrunnen
Fra Fjellhallen i Lodalen under Kværnerbyen
Lokstall og dreieskive i Fjellhallen i Lodalen under Kværnerbyen

Kværner

Kværner brug før utbyggingen av Kværnerbyen, Konowsgt i forgrunnen

Kværner brug før utbyggingen av Kværnerbyen, Konowsgt i forgrunnen

Kværnerdalen sett fra Ekebergskråningen med noen av husene i Enebakkveien (

Kværnerdalen sett fra Ekebergskråningen med noen av husene i Enebakkveien ("Hylla") og jernbanen mot Bryn i bakkeskråningen i bakgrunnen

Gamlebyen og Grønland

Oslo Hospitral nederst i Konowsgate 1955
Bispegata 1903 nedover mot Østbanen med Oslo ladegård på høyre side nedenfor trærne der Bispegata krysser Oslogate
Cafe i Oslogate 1
Schweigaardsgate i krysset med Oslogate
Gutta i bakgården
Grønlandsleiret med Grønland kirke
Grønlands torg
Akerselva mellom Vaterland og Grønland
Schweigaardsgate 1909, bakken opp mot H. Hardrådesplass

Vålerenga og Galgeberg

Dengang trikken gikk over Vålerenga, vendesløyfe på Etterstad
Kiosken på Sotahjørnet
Sotahjørnet etter brannene vinteren 2019/2020
Trafikken på Galgeberg oppover Strømsveien fra Schweigaardsgate og St.Halvardsgate

Sotahjørnet/Sota kafé hjørnet Strømsveien og Etterstadgata oktober 1958. Foto: Dagbladets negativarkiv

Etterstad

Etterstadsletta (med teltleir), i forgrunnen overgangen Arnljot Gellines vei - Furulia og Hovedbanen mellom Oslo Ø og Bryn der disse krysser Alnaelva og hvor gangstien gjennom Svartdalen går under disse broene. Du ser også rester fra uttak av leire til teglverksdriften i det som idag er skråningen opp mot blokkene i Etterstadsletta

Etterstadsletta (med teltleir), i forgrunnen overgangen Arnljot Gellines vei - Furulia og Hovedbanen mellom Oslo Ø og Bryn der disse krysser Alnaelva og hvor gangstien gjennom Svartdalen går under disse broene. Du ser også rester fra uttak av leire til teglverksdriften i det som idag er skråningen opp mot blokkene i Etterstadsletta

Etterstad byggeplass 1949 med rester av SS-brakkene Foto Leif Ørnelund Oslo Museum

Etterstadsletta med brakkene fra 2.verdenskrig, mot Vålerenga med Vålerenga kirke og Oslofjorden i bakgrunnen

Etterstadsletta med brakkene fra 2.verdenskrig, mot Vålerenga med Vålerenga kirke og Oslofjorden i bakgrunnen