29.12.2023: Det er mange sider å holde oppdatert, ha litt tålmodighet hvis du ikke finner fram til det som loves

Hva skjer? Brynsbakken-oppdateringer fortløpende

De nyeste øverst

I saksinnsyn hos plan- og bygningsetaten finner du alle journalførte dokumenter til den nye reguleringssaken som Bane NOR startet opp igjen i 2022. Saksnummer: 202212750

Dokumenter i det opprinnelige Brynsbakken-prosjektet, med reguleringsplanen som Statsforvalteren i Oslo og Viken opphevet 24.03.2021, ligger på saksinnsyn med saksnr. 201714401 (saken er avsluttet)

Innlegg publisert 29.12.2023

Kommuneplanens arealdel - innspill fra aksjonsgruppa

Oslo kommune rullerer jevnlig kommuneplanen, som fastsetter hvordan byutviklingen skal skje framover. Arealdelen (kartene med fordeling av diverse utviklingsområder og reguleringer) ble sist vedtatt 2015, et utkast med forslag til revidert kommuneplan var ute på offentlig høring fram til 22.12.2023, og aksjonsgruppa "Vi har støy nok" sendte inn innspill.


Alle innspill kan ses på og lastes ned fra saksinnsyn hos Pbe, dette er sak 201904656. Plandokumentene med alle vedlegg finner du som dokumentnummer 418. Innspillet fra aksjonsgruppa er dok.nr. 964, her er sammendraget av vår uttalelse (men les gjerne hele innspillet på saksinnsyn):


Oppsummering:
• Vi vil ha en byutvikling som bedrer levekårene i bydel Gamle Oslo ved å legge jernbanen østover fra Oslo S til Bryn i tunnel med frigjøring av viktige arealer der jernbanen går i åpen linje og støyer i dag


• Styrke samordningen av jernbane og øvrig banebasert kollektivnett i Oslo og bygge nye tverrforbindelser i Oslo for å møte framtidig behov for økt persontrafikk (pendlere) og godstrafikk


• Stanse Bane NORs planer om rasering av det verneverdige området Hylla mellom Vålerenga og Kværnerbyen for å bevare dette som et kulturminne og unngå økt støybelastning fra åpen jernbanelinje i Gamlebyen


• Vi savner en tydeligere involvering og medvirkning for innbyggere i Oslo øst hvor våre innspill når det gjelder store plan- og utbyggingssaker i våre områder blir tatt hensyn til.

Innlegg oppdatert 29.12.2023, opprinnelig publisert 11.08.2023

Hylla skal hylles!

Oppdatering: Festen på Hylla 11.08.2023 fikk stor oppslutning, og vi fikk 5 minutters innlegg fra hver av de inviterte partiene, som stilte med sine ledende kandidater før bystyrevalget.

(Endringer fra lista i invitasjonen: fra Rødt stilte Ane Katrine Øverseth Olsen, fra MDG Eivind Trædal).


Her et bilde fra festen og et med påtroppende byrådsleder Eirik Lae Solberg   

Innlegg opprinnelig publisert 11.08.2023:

Forrige oppdatering 25. mars avsluttet med følgende avsnitt:


"Og hvis bystyret er enig i at tunnel er framtidas løsning, så sier det seg sjøl at alle gode krefter må gå inn for å stanse Bane NORs meningsløse rasering av Hylla og sette en stopper for deres forsøk på å fremme den samme reguleringsplanen en gang til. Kanskje innen 24. mars 2024?"


Siden mars 2023 har det tilsynelatende ikke skjedd så mye, og det ryktes at Bane NOR ikke har tenkt å legge ut sitt reviderte forslag til reguleringsplan før en gang i 2025. Men i det stille har Bane NOR i stedet kjøpt opp eiendom etter eiendom på Hylla, og har pr. august 2023 kjøpt 13 av 20 eiendommer. Og de har til nå avvist alle forslag om bruk av husene til å avhjelpe bolignød i Oslo ved å leie dem ut til boligsøkere eller flyktninger - de vil la dem stå tomme og forandre området til en spøkelsesby. Siden Bane NOR planlegger å fjerne/rive disse bevaringsverdige husene om de får gjennomslag for sin reguleringsplan, antar vi at de ikke vil løfte en finger for å hindre forfall eller gjøre nok for å hindre uvedkommende i å ta seg inn i de tomme husene med fare for hærverk og brann.


Vi ønsker oss politikere som gir klar beskjed til Bane NOR at dette ikke er akseptabelt - si nei til reguleringsplanen og forlang utredning av jernbanetunnel under Gamle Oslo fra Oslo S til Bryn. Hvis det lykkes oss å få politisk flertall for utredning av tunnel, er det meningsløst om ikke reguleringsplanen med riving av Hylla stanses, siden Brynsbakken-prosjektet da blir helt overflødig. Det nærmer seg kommunevalget 11. september, så vi har invitert Oslos bystyrepartier til å komme på Hylla 11. august for å svare på hva de synes.

Vi har invitert politikere og media til møtet

Aftenpostens oppsummering av hva Bane NOR tenker skjebnen til Hylla skal bli

Invitasjon til møte 11. august 2023 annonsert på facebooksiden "Vi har støy nok":

Hylla skal hylles! 

Protest mot at Bane NOR lager spøkelsesby og vil rive hele idyllen


De fleste beboerne på Hylla har nå blitt kjøpt ut av Bane NOR. Vi som vil bevare Hylla som et levende bomiljø og gi bedre levekår for befolkningen langs jernbanelinja gjennom bydel Gamle Oslo, vil ha jernbanen i tunnel og få stanset Bane NORs planer om å rasere Hylla. Vi inviterer beboere, støttespillere, politikere og media til grillfest hvor politikerne forteller oss hva en stemme på deres parti innebærer for Hyllas framtid. Vålerenga vel sponser maten.


Program fredag 11. august kl. 18.00 - 20.00 (gratis mat og underholdning)


Kl. 17.00 – 18.00: Grillene fyres opp og aksjonsgruppa ønsker velkommen


Kl. 18.00 – 19.00: Grillmat og eplemost mens vi underholdes av Trond Ingebretsen («Vålerenga kirke») og Bård Slagsvold, og vi håper Østkantspellet med Vålerenga- og VIF-historie kommer innom med en hilsen. 


Kl. 19.00 – 20.00: Innledning et par minutter v/ Svein Solhjell fra Fortidsminneforeningen avd. Oslo og Akershus. Partiene får inntil fem min. hver til å presentere seg med svar på om de støtter utredning av jernbanetunnel som flytter trafikken under bakken. Om de gjør det, vil de da også stanse reguleringsplanen for Brynsbakken-prosjektet? 


De som har meldt at de kommer er:

Ap: Andreas Halse og Mats Kvaløy-Bjørbekk

H: Eirik Lae Solberg
SV: Ola Wolff Elvevold
Rødt: Siavash Mobasheri
Sp: Morten Edvardsen
Folkets parti: Leif W. Erichsen og Tom Hartvin

Frp: (en fra lokallaget i Gamle Oslo)
KrF:Lilly Kristin Langnes

V: Ola Elvestuen

Fra MDG har vi ikke fått noen tilbakemelding.


Kl. 20.00 - : Spørsmål og oppsummering og avslutning


Sted: Hylla, Enebakkveien 38 – 60 mellom Vålerenga og Kværnerbyen

Arrangør: Aksjonsgruppa «Vi har støy nok», Gamlebyen beboerforening, Fortidsminneforeningen avd. Oslo og Akershus og Vålerenga historielag.

Hylla-dagen 24. mars!

Hylladagen 2022 feires med champagne

Hylladagen 2023 Utbyggingsdirektør Stine Undrum takker for seg

Publisert på facebooksiden "Vi har støy nok" 25. mars:


Kjære venner - først en ydmyk beklagelse: I forgårs (23. mars) var det Nordens dag, og i dag (25. mars) er det Vaffeldagen og Marias bebudelsesdag, hvor engelen Gabriel forberedte Maria på at hun skulle bidra med en jomfrufødsel ni måneder seinere.


Og midt i all viraken rundt disse markeringsdagene glemte vi faktisk å markere den store Hylla-dagen på dagen 24. mars i går! Bot og bedring: Fra og med neste år skal Aksjonsgruppa sørge for å markere denne store dagen på skikkelig vis med høytidelig kunngjøring og oppmerksomhet på forhånd!

Hvordan har det seg at 24. mars er blitt Hylla-dagen?


Det begynte med en skikkelig nedtur 24. mars 2021, da Bane NORs reguleringsplan for Brynsbakken-prosjektet ble vedtatt etter en forhastet behandling i Oslo bystyre. Så kom oppturen nøyaktig et år seinere, da Statsforvalteren i Oslo og Viken 24. mars 2022 opphevet vedtaket om reguleringsplan fordi det var ugyldig - lovens krav om utredning av realistiske alternativer var ikke fulgt.


Og sannelig min hatt, 24. mars 2023 skjedde en ny milepæl i Hyllas historie. De fleste har fått med seg at Bane NOR har hatt litt problemer med å framstå som ryddige og ordnete samfunnsbyggere den siste tiden, bl.a. som følge av rot med Follotunnellen. Lokalt i vår bydel har de også gjort seg negativt bemerket med "verdensrekord" i støyende nattarbeider langsmed jernbanen; trefelling, grunnboringer, vedlikehold av skinnegangen og forberedende arbeider for det nye signalsystemet (ERTMS) som skal innføres mellom Oslo S og Lillestrøm.


Selv om Bane NOR ikke har en godkjent reguleringsplan som gjør grunnboringer nødvendig i tilfelle de skal bygge lokk eller flytte på sporene, og de har god tid til å forberede ERTMS-systemet som allerede er forsinket på andre strekninger, så har Bane NORs prosjektledelse søkt og fått innvilget dispensasjon fra Oslos relativt strenge støyforskrift for støyende nattarbeid over 100 dager i løpet av et år. De mener det er samfunnskritiske oppgaver og haster så mye at det ikke kan gjøres på dagtid seinere når banen er stengt allikevel i vedlikeholdsperioder! I mellomtiden øker søvnvansker og frustrasjon for naboer.


Og så, etter at øverste sjef i Bane NOR Gorm Frimannslund tok sin hatt og gikk for noen uker siden, så trakk sannelig konserndirektør for utbygging Stine Undrum seg fra jobben den 24. mars 2023. Og hvem rykker opp? - jo, det er prosjektdirektør Bettina Sandvin, som har vært øverste ansvarlige for Brynsbakken-prosjektet og andre utbygginger i region Øst. Det var hun som på folkemøtet om togstøy i Gamlebyen 26. oktober 2022 jugde oss rett opp i trynet da hun påsto at om noen av beboerne på Hylla (som har solgt eiendommen sin til Bane NOR) hadde ønsket å få en gjenkjøpsklausul som ga dem førsteretten til å kjøpe tilbake eiendommen dersom det ikke ble noe av utbyggingen, så ville de selvfølgelig ha fått det. Omtrent det siste Bettina Sandvin gjorde før hun rykket opp i konsernledelsen i Bane NOR 24. mars, var skriftlig å avslå ønsket om gjenkjøpsklausul i brev til en av beboerne.


Da har vi et år på oss til å forberede en skikkelig markering 24. mars 2024 med ny prosjektledelse å forholde oss til fram til det. Vi vet ikke om vi i mellomtiden får nytt bystyreflertall i Oslo, men kan forsikre om at vi fortsetter ufortrødent vårt påvirkningsarbeid mot samtlige politiske partier i bystyret for vårt krav om å få utredet tunnel for jernbanen ut av Oslo østover. I samarbeid med Vålerenga vel, Gamlebyen beboerforening og hele fellesskapet i Gamle Oslo Forum planlegges det et folkemøte hvor politikerne inviteres til debatt om dette før høstens kommunevalg.


Og hvis bystyret er enig i at tunnel er framtidas løsning, så sier det seg sjøl at alle gode krefter må gå inn for å stanse Bane NORs meningsløse rasering av Hylla og sette en stopper for deres forsøk på å fremme den samme reguleringsplanen en gang til. Kanskje innen 24. mars 2024?

17.02.2023  Notat til de politiske partiene i Oslo bystyre

Faksimile av hele notatets fire sider følger nedenfor, men først gjengis forslaget til vedtak i Oslo Bystyre presentert for alle de politiske partiene i Oslo bystyre i februar/mars 2023 og hvilke lokalkrefter som står bak. 

Oslo kommune skal i sitt innspill til NTP ta inn følgende:


Pågående utredning av ny jernbanetunnel vest for Oslo S («Rikstunnel») må utvides til også å omfatte strekningen øst for Oslo S.

Gamlebyen beboerforening, Vålerenga vel, Aksjonsgruppa Vi har støy nok, Etterstad vel, Klosterengas venner, Gamlebyen sport og fritid, Grønland beboerforening, Vålerenga historielag, Kampen historielag, Enerhaugen, Grønland og Tøyen historielag, Felles løft for Schweigaards gate, Kampen vel

07.02.2023: Møte på Stortinget med Erling Sande, leder for transport- og kommunikasjonskomiteen

Vi (Aksjonsgruppa “Vi har støy nok” med Gamlebyen beboerforening, Vålerenga vel og Johannes Joner) har hatt møte med lederen for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Erling Sande (Sp). Han har fått en rask innføring i hvordan vi opplever Bane NORs herjinger i bydelen med togstøy og tagging og forskjønnende jernbaneunderganger på skolevei. Han har fått argumentene for at det ikke er holdbart med åpen jernbanelinje med enda større trafikk - vi vil ha jernbanetunnel under bydelen.

Vi ble tatt godt i mot, svarte på spørsmål og fikk gode råd om hvordan vi kan jobbe videre med å få gjennomslag for dette. Første delmål er å få en beslutning fra bystyreflertallet i Oslo om å spille inn til revisjonen av Nasjonal Transportplan (NTP) at Oslo ber om utredning av en slik tunnel-løsning. Vi kan forsyne både stortings- og bystyrepolitikere og andre som ber om det med argumenter for tunnel, i noen tilfeller også til de som ikke ber om det. Og til høsten er det kommunevalg og Østkantspellet!

26.10.2022: Gamlebyen beboerforening arrangerte folkemøte om togstøy i bydelen

Et godt besøkt møte hvor det stilte representanter fra Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Støyforeningen, flere lokalpolitikere og innledere fra Vålerenga vel, Aksjonsgruppa "Vi har støy nok" og arrangøren Gamlebyen beboerforening.


Problemstillinger rundt togstøy i bydelen ble belyst og det var diskusjoner rundt Brynsbakken, togtunnel og Bane NORs prosjektarbeid.

Støyforeningen hadde en innledning med presentasjon av sin støyrapport fra måling av togstøy i Gamlebyen, Norges mest støyutsatte togstrekning hvor særlig nattlige godstog bidrar til de helseskadelige støynivåene. Hele presentasjonen og rapporten fra Støyforeningen kan lastes ned fra Støyforeningens nettsider. Her vises bare et enkelt bilde fra presentasjonen.

22.09.2022 Brev sendt fra aksjonsgruppa med tilslutning fra Gamle Oslo Forum til plan- og bygningsetaten i forbindelse med Bane NORs bestilling av oppstartsmøte for å starte opp igjen ny reguleringssak. 3 sider, klikk på en og en side for å se større bilde.

2

Dokumentet kan også hentes opp fra saksinnsyn, dokument nr. 5 

11.11.2021 Brev sendt byråd for byutvikling, byrådssekretær og alle politikerne i Oslo bystyre

Edit 23.02.2023: Hvis noen hører fra politikere i Oslo som sier at de angret på hastevedtaket sitt fra 24.03.2021, kan du spørre hvorfor de i løpet av et helt år ikke klarte å gjøre om på det, selv om de ble gjort oppmerksom på at de faktisk fattet vedtaket på sviktende premisser. Som du kan se her, vi prøvde å hjelpe dem på vei, men det var altså Statsforvalteren i Oslo og Viken som til slutt grep inn og omgjorde vedtaket.

Bystyret må rydde opp i Brynsbakken-skandalen!

Reguleringsplanen for utvidelse av jernbanesporene i Brynsbakken mellom Vålerenga og Kværnerbyen i bydel Gamle Oslo ble vedtatt av bystyreflertallet på sviktende premisser. Argumenter om at det ikke var realistisk å bygge lokk og at det hastet veldig med å få planen vedtatt, er nå tilbakevist av Bane NOR selv. Når enkelte bystyrepolitikere nå foreslår å pynte på reguleringsplanen, sier vi som Peer Gynt: «Hvor utgangspunktet er som galest, blir tidt resultatet originalest». Det eneste fornuftige og akseptable i denne saken er å oppheve bystyrevedtaket fra 24.03.2021 og begynne planprosessen på nytt!

Etter at reguleringsplanen ble vedtatt og møtt med nærmere 80 klager, har Bane NOR presentert en tilleggsutredning som viser at en lokkløsning er mulig. De har nå også informert om at de utsetter byggestart til 2027, fordi de ikke rekker å gjennomføre Brynsbakken-prosjektet før en planlagt innføring av nytt signalanlegg (ERTMS). Byråd for byutvikling føler seg med rette lurt, og vi i lokalmiljøet konstaterer at vi har fått rett i våre innsigelser om at prosjektet ikke var godt nok utredet da politikerne fikk saken til hastebehandling.

Reguleringsplanen må oppheves

Vi ser en økende bevissthet hos befolkningen i de østlige bydelene og sentrum om å kreve bedre miljøløsninger når vei og jernbane presses gjennom tett bebodde områder (f.eks. på Manglerud og i Groruddalen). Tiden er etter vår mening kommet for å prioritere ivaretagelse av bomiljø, folkehelse og grøntområder i stedet for bare å klatte på gammel infrastruktur, som i Brynsbakkens tilfelle er helt tilbake fra 1850-tallet. Alle pendlerbusser, pendlertog og privatbiler behøver ikke å ende i sentrum, og det er uhørt at det ikke planlegges for å lede godstog som både støyer og frakter farlig gods, utenom tettbygde strøk som Groruddalen og Gamlebyen.

Helt fra det første informasjonsmøtet Bane NOR arrangerte for naboer og berørte i 2017, ble de fortalt at det ikke var akseptabelt å gjennomføre en økning av antall spor, togpasseringer og toghastighet i vårt nærområde, uten å redusere støyen med en lokkløsning. Byantikvaren, et samlet bydelsutvalg, Vålerenga skole og Vålerenga vel og andre borettslag og velforeninger har protestert høylytt mot Bane NORs enkle løsninger hvor de med «samfunnsøkonomisk nytte» kun har tatt med det som er av nytte for jernbanen. Kostnaden med dårligere læringsmiljø på skolen, økte helseskader og dårligere livskvalitet som følge av økt støybelastning, tap av kulturminner og færre tverrforbindelser gjennom området, er for dem irrelevant.

Kritiske til PBE

Et samlet lokalmiljø er sterkt kritiske til plan- og bygningsetatens (PBE) rolle i Brynsbakken-prosjektet. PBE fastsatte et planprogram i 2019 hvor de i prosessen har «hatt tillit til og lagt vekt på Bane NORs vurderinger» [1]. Samtlige innspill underveis om at lokkløsninger må utredes, har blitt avvist med begrunnelsen at dette ikke var en del av det fastsatte planprogrammet. I hvilken grad forskjellige lokkløsninger kan ivareta hensynet til lokalmiljøet, har aldri blitt vurdert opp mot Bane NORs ønske om å holde seg til et minimalt budsjett. I sin oppsummering av hvorfor PBE mener at klagene på reguleringsvedtaket ikke kan tas til følge, sier de at «Plan- og bygningsetaten har akseptert og erkjent at det ikke fantes alternativer i denne saken, som var relevante og realistiske. Dette standpunktet fastholdes fremdeles.» [1]

Det er et paradoks at PBE, som fastsatte planprogrammet på delegert myndighet fra politikerne, ikke har tatt signalet om for dårlig utredning som kom fra samtlige partier under bystyrebehandlingen. PBE har også saksbehandlet klagesakene mot bystyrevedtaket på delegert myndighet fra politikerne. Det er vanskelig å forstå at PBE fortsatt mener at det ikke finnes relevante og realistiske alternativer i saken etter at Bane NOR har lagt fram en tilleggsutredning som viser at lokkløsninger er mulig. PBE har nå sendt klagesaken uten politisk behandling videre til Statsforvalteren, noe som medfører nye advokatutgifter for lokalbefolkningen som har klaget, og et helt unødvendig beslag av saksbehandlingsressurser hos Statsforvalteren.

Lokalbefolkningen må involveres

Utvikling av jernbanetilbudet rundt Oslo må gjøres uten å rive den bevaringsverdige trehusbebyggelsen fra 1850-tallet på Hylla, og med en reduksjon av den samlede miljøbelastningen for beboerne i en hardt prøvet bydel. For med mindre reguleringsvedtaket blir opphevet så snart som mulig, har Bane NOR fortsatt en reguleringsplan som innebærer rasering av Hylla. Om Bane NOR får det som de vil, og kjøper ut en og en av beboerne på Hylla fram mot 2027, blir det en selvoppfyllende profeti at området forfaller og like gjerne kan rives uten innsigelser.

Ikke haster det med å løse kapasitetsproblemer heller. Ruter viser til at trafikkgrunnlaget nå i høst kun er kommet opp på drøyt 80 % av hva det var før koronaepidemien. Vi spør oss derfor om dette er tiden for å la dårlige hastverksløsninger bli stående og bare utsette gjennomføringen? Det er direkte umusikalsk av Bane NOR å fastholde sitt argument om at en utbygging i Brynsbakken er nødvendig for å gi mulighet for 5.000 nye seter i døgnet, mens Ruter sliter med å overleve økonomisk fordi det er 50.000 ledige seter!

Befolkningen i Gamle Oslo fortjener å få den seriøse og lovpålagte behandlingen som en helt ny planprosess åpner for. Selv om PBE etter påtrykk fra Bane NOR har misledet politikerne i saken, er det bystyrepolitikernes eget vedtak som de i etterpåklokskapens lys har fått anledning til å vurdere på nytt, etter at klagene har medført at Bane NOR har gitt oss 5-6 år til å gjøre det ordentlig. Vi oppfordrer Oslos politikere til å benytte anledningen til å finne en god løsning for Oslo.

Mirjam B. Abrahamsen - beboer på Hylla

Hege S. Høsøien - Vålerenga vel

Ørn Terje Foss - aksjonsgruppa «Vi har støy nok – bygg lokk»

[1] Sitater fra PBEs oversendelse av «Klagesak til avgjørelse av Statsforvalteren» 04.11.2021