Bli kjent i Gamle Oslo

Her er sykkelruta for turen rundt i Gamle Oslo 30.08.2021 - fra Fyrstikktorget til Rudolf Nilsens plass

Her er sykkelruta for turen rundt i Gamle Oslo 30.08.2021 - fra Fyrstikktorget til Rudolf Nilsens plass

Denne invitasjonen ble sendt ut til alle medlemmer i Gamle Oslo SV som ville bli litt bedre kjent i bydelen vår, og ville bli med på en sykkeltur sammen med Andreas Sjalg Unneland 30.08.2021. Opplegget kan imidlertid følges seinere av hver enkelt som har lyst:

Vi starter inne på Fyrstikktorvet på Helsfyr og har tenkt følgende rute (se kartet) med noen innlagte småstopp for å vise historiske steder, byggeplaner, idylliske plasser og aktuelle utviklingsområder:

Grønvold-Valle-Ensjø-Kampen-Jordal-Galgeberg-Vålerenga-Etterstad-Hylla-Kværnerbyen-Gamlebyen/Oslo Hospital-Geitabru-Middelalderparken-Oslo ladegård-Nonneseter-Klosterenga park/Botsfengselet-Grønland-Akerselva-Rudolf Nilsens plass.

Turen er ca. 12,5 km og tar mellom 1,5 og 2 timer, og er lett å sykle - begynner på 104 m.o.h. og slutter på 9 m.o.h. Noen få kryssinger av trafikkert vei, men hovedsaklig holder vi oss på gang/sykkelvei og småtrafikerte veier. Delvis bruker vi info fra Oslo Byes vel på "blå skilt" og historiske skrifter, og dels baserer vi oss på egen lokalkunnskap fra medlemmer oppvokst her.

De som tar turen på egenhånd kan hente det meste av denne enkle historiebeskrivelsen i dette blogginnlegget. De som har tatt turen og syntes det gikk for fort eller vil se litt nøyere på det som er vist fram, kan begynne her.

Grønvold gård

Grønvold gård

Blått skilt på Grønvold gård like ved Fyrstikktorget

Blått skilt på Grønvold gård like ved Fyrstikktorget

Vi begynner på Fyrstikktorget og sykler først bare rundt et par hjørner til Grønvold gård. Der får en litt av historien fra førindustriell tid, og hva som var opphavet til navnet "Fyrstikktorvet". 

Fra Grønvold gård krysser vi Grenseveien og sykler på gangvei forbi Valle Hovin/Intility og Hovindammen til neste gård fra førindustriell tid - Hovin gård.

Arbeidere ved Nitedal Tændstiksfabrik (1890-1900), Fyrstikkalleen 13 på Helsfyr. Foto: Olaf P. M. Væring/Oslo Museum

Arbeidere ved Nitedal Tændstiksfabrik (1890-1900), Fyrstikkalleen 13 på Helsfyr. Foto: Olaf P. M. Væring/Oslo Museum

Strengt tatt krysses bydelsgrensa etter den gamle isdammen, og vi er over i Grünerløkka bydel i fem minutter mens vi titter på Søndre Hovin gård og Teglverket skole. Men vi tar det med fordi dette med teglverksvirksomheten er en vesentlig del av industrihistorien nedover i bydel Gamle Oslo, både langs Hovinbekken og Alnaelva.

Hovin gård med litt teglverkshistorie

Hovin gård med litt teglverkshistorie

Fra Hovin gård kjører vi ned til Hovinbekken ved Teglverket skole og krysser Grenseveien igjen. Vi følger Hovinbekken ned til pipa fra Tiedemanns tobaksfabrik (nedlagt 2008), og sier litt om utbygginga av Ensjøbyen hvor NRK-hovedkontoret kommer.

Neste prosjekt er "Ensjøparken" til erstatning for de gamle stålverkshallene. "Ensjøparken" er imidlertid ikke en park, men enda en klump med boligblokker inne på området.

Hovinbekken i det ene

Hovinbekken i det ene "parkdraget" på Ensjø

Dammen i Hovinbekken foran Ensjø T-banestasjon. Fra valgkampen 2021. Til venstre på toppen av bakken i bakgrunnen her kommer NRK-bygget

Dammen i Hovinbekken foran Ensjø T-banestasjon. Fra valgkampen 2021. Til venstre på toppen av bakken i bakgrunnen her kommer NRK-bygget

Kampen kirke med Torbjørn Egners plass

Kampen kirke med Torbjørn Egners plass

Bedehuset Betania i Nittedalsgate 8 på Kampen, også

Bedehuset Betania i Nittedalsgate 8 på Kampen, også "Kampens børneasyl"

Fra Kampen sykler vi bort til nye Jordal amfi og ser hvor Hovinbekken kommer ut i dagen igjen, og peker og sier litt om prosjektene for å fullføre idrettsparken med bl.a. skatepark i betong og oppusset klubbhus. 

(Edit 24.02.2023: Skateparken er bygget og klubbhuset er pusset opp og gjenåpnet).

Fra Ensjø svinger vi over til Kampen og tar en titt på utsikten over Tøyen og resten av byen fra Kampen park. En flott park, men trærne er vokst så store og tette at det blir så som så med utsikt fra platået på toppen.

Videre ned til Kampen kirke med plassen oppkalt etter Torbjørn Egner, hvor det er blitt bilfritt. 

Vi får ikke sett på alle blå skilt eller idyller på Kampen, det finnes flere! Her bare et lite utvalg:

Thorbjørn Egner oppvokst på Kampen

Thorbjørn Egner oppvokst på Kampen

Boliger knytta til det tidligere teglverket på Jordal (ved innkjøringen til Jordal amfi)

Boliger knytta til det tidligere teglverket på Jordal (ved innkjøringen til Jordal amfi)

Gammel og ny trehusbebyggelse i Normannsgata på Kampen

Gammel og ny trehusbebyggelse i Normannsgata på Kampen

Moderne kulturhistorie på Kampen, Ullensakergata 1A

Moderne kulturhistorie på Kampen, Ullensakergata 1A

Oslo fengsel med

Oslo fengsel med "Botsen" i rød tegl og "Bayer'n" i gul mur bakenfor. Bak og til høyre utenfor muren ligger Klosterenga park og øverst i bildet Galgeberg

Etter Jordal peker vi på begynnelsen av Klosterenga park hvor Hovinbekken skal gjenåpnes og alle skulpturene til Bård Breivik skal få komme til sin rett.     

                                                       Edit 24.02.2023: Klosterenga park åpnes delvis sommeren 2023 

I området ligger også Oslo Fengsel/"Botsen" med fredet bygningsmasse vi gjerne skulle ha benyttet til gode formål i bydelen, men hva som skal skje med fengselet, er ikke avgjort ennå.

Skarpretterboligen på Galgeberg, øverst i Klosterenga park.

Skarpretterboligen på Galgeberg, øverst i Klosterenga park.

Så stanser vi på Galgeberg med litt historie om skarpretterboligen som fortsatt står her. Derfra tar vi fatt på en liten oppoverbakke i Vålerenggata opp til Saxo-fabrikken og Sotahjørnet forbi Vaalerengens politivagt og stedet der VIF ble grunnlagt i 1913.

Vålerenggata 24 B

Vålerenggata 24 B

Vålerenggata 29

Vålerenggata 29

Saxo-fabrikken i Etterstadgata øverst på Vålerenga

Saxo-fabrikken i Etterstadgata øverst på Vålerenga

Det sier litt om kampen for å bevare kulturminner på Vålerenga når en ikke vil gi slipp på en bygning i så dårlig forfatning som Sotakiosken! OBOS eier grunnen med Sotakiosken og Saxofabrikken og den gamle skifabrikken som lå mellom disse i Etterstadgata 4.

Sotakiosken, p.t. stengt for oppussing (!)

Sotakiosken, p.t. stengt for oppussing (!)

Hvilke planer OBOS har for området her utover å bygge boligblokk, er usikkert. De foreløpige planene har ikke gjort OBOS så veldig populær her, men vi tar oss tid til en kort avstikker til en litt mer positiv OBOS-historie: For på Etterstad, på oversiden av Gjøvikbanen og åpningen av Vålerengatunnelen der Vålerengatrikken endte i gamle dager, ligger den første blokka som OBOS bygget: Etterstadslottet.

Etterstadslottet står der den dag i dag, med et flott innvendig gårdsrom.

Etterstadslottet står der den dag i dag, med et flott innvendig gårdsrom.

Tilbake igjen over Vålerenga passerer vi gården der Synnøve Finden starta osteproduksjon, leiegården der Rudolf Nilsen ble født, Vålerenga hovedgård (som er prestegården ved Vålerenga kirke) med Vålerengaparken, og nederst i den ligger lille Volin nabolagshage for et knippe urban-bønder.

Prestegården til Vålerenga kirke

Prestegården til Vålerenga kirke

Danmarksgate 41

Danmarksgate 41

Vålerengaparken med Vålerenga kirke, prestegården til venstre bak

Vålerengaparken med Vålerenga kirke, prestegården til venstre bak

Orknøygata 6

Orknøygata 6

Volin nabolagshage i Vålerengaparken

Volin nabolagshage i Vålerengaparken

Noen av husene på Hylla, Enebakkveien 38 - 60

Noen av husene på Hylla, Enebakkveien 38 - 60

Fra nederst i Vålerengaparken tar vi Enebakkveien i bro over jernbanen og triller ned til den lille avstikkeren med verneverdige trehus kalt Hylla. Flere av husene her er fra 1850-årene, på den tiden Hovedbanen Oslo - Eidsvoll ble bygget (1854). På Hylla står det en hard kamp mellom de som vil verne det samlede bomiljøet her, og de som vil gi Bane NOR tillatelse til å rasere Hylla for å gi plass til et "planfritt veikryss" for sammenkoblingen av de tre banestrekningene gjennom området: Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen ("Brynsbakken-prosjektet").

Her er mer om Hylla og Brynsbakken på egne sider.

På denne turen må vi imidlertid raskt videre, og får heller ikke tid til en tur inn i Svartdalsparken og Svartdalen, langs Alnaelva mellom Kværnerbyen og Bryn (en annen gang).

Veien videre går forbi nedlagte Jøtul fabrikker og gjennom Kværnerbyen, en ny bydel med 1.800 boenheter på området til tidligere Kværner Brug. Da OBOS var ferdig med boligblokkene, ble det arrangert utendørs opera i en av trappene her.

Kontorbygget Oslo K med plass til 2.000 arbeidstakere er åpnet, fra juni 2022 flyttet 300 medarbeidere i OBOS Eiendomsforvaltning inn her.

Utendørs opera i Kværnerbyen!

Utendørs opera i Kværnerbyen!

Det gamle administrasjonsbygget til Kværner Brug er vernet, men det planlegges ny høyskole inntil dette.

Det gamle administrasjonsbygget til Kværner Brug er vernet, men det planlegges ny høyskole inntil dette.

Det moderne kontorbygget Oslo K i bakgrunnen, skulptur med industrihistorie fra turbinproduksjonen ved Kværner Brug

Det moderne kontorbygget Oslo K i bakgrunnen, skulptur med industrihistorie fra turbinproduksjonen ved Kværner Brug

Fra Kværnerbyen går det to veier nedover mot Gamlebyen, på hver sin side av det store jernbaneanlegget i Lodalen. Her vedlegges et bilde fra noen år tilbake før en større ombygging i Lodalen.

Det andre bildet her illustrerer utfordringene for lokalbefolkningen i bydelen med tung jernbanetrafikk og motorveibrua mellom Vålerengatunnelen og Operatunnelen.

Lodalen i

Lodalen i "gamle" dager med verkstedshallen til Kværner Brug i bakgrunnen (før motorveibrua ble bygget)

E6 motorveibrua over Lodalen, på vei mot Vålerengatunnelen under jernbanen og Vålerenga kirke.

E6 motorveibrua over Lodalen, på vei mot Vålerengatunnelen under jernbanen og Vålerenga kirke.

Fra Kværnerbyen tar vi Konowsgate innunder Ekebergskrenten (som vi heller ikke har tatt tid til å se mer detaljert på denne gang), forbi skofabrikken som er blitt boliger og Alunverket som ligger der Kjærlighetsstien opp til Ekebergrestauranten begynner. 

Alnagata 11

Alnagata 11

Den norske skofabrik omgjort til boliger i Gamlebyen

Den norske skofabrik omgjort til boliger i Gamlebyen

Vi kjører rundt Oslo Hospital, over Geitabru og bort til Oslo Ladegård. Hele Middelalderparken er også et område som burde bli en egen tematur en annen gang.

Videre fra Oslo Ladegård følger vi Oslogate til den krysser Schweigaardsgate og blir til Grønlandsleiret. Her lå gamle Nonneseter kloster. Og så var planen at vi skulle fortsette over Grønland og til Rudolf Nilsens plass, men på denne turen måtte vi avslutte her denne gangen utenfor huset der plaketten til minne om Josephine Thrane står (ved siden av Oslo brannmuseum)

Oslo Ladegård i krysset Oslogate/Bispegata, der det opprinnelige gamle Oslo torg lå og Bispealmenningen gikk.

Oslo Ladegård i krysset Oslogate/Bispegata, der det opprinnelige gamle Oslo torg lå og Bispealmenningen gikk.

Schweigaardsgate 50

Schweigaardsgate 50

Grønlandsleiret 30

Grønlandsleiret 30

Takk for turen denne gang (30.august 2021)!

En annen gang avslutter vi turen på Rudolf Nilsens plass, under er et bilde derfra på prøveturen. Etter det er en omfattende opprusting av plassen igangsatt, det må sjekkes ut.

Statuen på Rudolf Nilsens plass

Statuen på Rudolf Nilsens plass