Skriving

I denne delen av bloggen har jeg planlagt å samle en del av det jeg tidligere har utgitt i bøker. Dessuten noen artikler jeg har skrevet innen fagområdet arbeidsmedisin og HMS, en orientering om spesialiteten i arbeidsmedisin, samt en veiledningshåndbok til bruk i gruppeveiledning jeg har vært med på å lage for leger under spesialisering i arbeidsmedisin.

Artiklene til den faste spalten @rneblikk i Ramazzini er samlet under Skriving --> Ramazzini

Oppskrifter jeg samler fra Språkskolen Ciaos italienske matkurs blir kanskje til en matbok en gang, disse er samlet under Særing --> Matbloggen 

Tidligere bokutgivelser jeg tenker å hente litt smakebiter fra her er "Veien til god helse", "Jobbhelsa" og et kapittel i "Folkehelse i et norsk perspektiv".


[28.02.2023: Noen andre deler av nettsiden må oppgraderes og gjennomgås først, får lagt inn disse smakebitene seinere]

Etter hvert som prosjektet skrider fram, kommer om litt en del utdrag fra bokprosjektet jeg har fått innvilget stipend til fra det faglitterære fond. Utgangspunktet er den tidligere boka "Jobbhelsa" (utgitt av Gyldendal akademisk 2012), som jeg nå har ambisjoner om å få utgitt som en digital arbeidsmiljøportal med elektronisk utgave tilpasset forskjellige målgrupper, slik det er beskrevet i prosjektsøknaden til det faglitterære fond.

Veien til god helse

Her kommer om litt en del utdrag fra boka jeg har skrevet om "Veien til god helse - en bruksanvisning for kroppen"

Jobbhelsa

Her kommer om litt en del utdrag fra boka jeg har skrevet om "Jobbhelsa" utgitt på Gyldendal akademisk i 2012.

Folkehelse i et norsk perspektiv

Her kommer om litt en del utdrag fra kapittelet jeg har skrevet i den boka 

Navigering - trykk på en knapp:

Til oversikt for hvert av de øvrige temaene i hovedmenyen:  

Synsing     Særing      Lokalmiljøbygging     Touring     Mening