Svartdalen

Alnastien fra Svartdalsparken til Bryn 1,4 km

Alnastien fra Svartdalsparken til Bryn 1,4 km

Urskog midt i byen

Urskog midt i byen

Tursti

Tursti

Hengebro og fjellhylle

Hengebro og fjellhylle

Høst

Høst

Alnaelva gjennom Svartdalen

Alnaelva gjennom Svartdalen

Ingen hogst av trær annet enn når de har falt over turveien

Ingen hogst av trær annet enn når de har falt over turveien

Det nye kulturhuset Arnljot Gellinesvei 35

Det nye kulturhuset Arnljot Gellinesvei 35

Gammel industri blir kulturhus etter oppussing, Fagerlia i bakgrunnen

Gammel industri blir kulturhus etter oppussing, Fagerlia i bakgrunnen

Kulturhuset

Kulturhuset

Arnljot Gellinesvei 3 sett fra Svartdalsparken på den andre siden av Alnaelva

Arnljot Gellinesvei 3 sett fra Svartdalsparken på den andre siden av Alnaelva

Tresopp i Svartdalen

Tresopp i Svartdalen

Rotvelt, tre over turveien felles, blir ellers liggende for å sikre biologisk mangfold

Rotvelt, tre over turveien felles, blir ellers liggende for å sikre biologisk mangfold

Mer tresopp

Mer tresopp