Personvernerklæring og GDPR

Jada, jada. Jeg vet at det er obligatorisk å ha med en personvernerklæring, selv om du antagelig ikke kommer til å lese den. Men, for å komme i gang med å få bloggen publisert, har jeg valgt å prioritere innholdsstoff og organisering av det først - og nå i forbindelse med omlegging av nettsidene i feb 2023 oppdateres denne personvernerklæringen.

Jeg kan forsikre om at jeg personlig verken samler persondata eller bruker cookies, men leverandøren av nettstedet (one.com) sier de bruker cookie-funksjoner på linje med alle andre nettstedsoperatører.

I henhold til GDPR (General Data Protection Regulation - lovverk om personvern), må de som bruker cookies på nettsiden fortelle de besøkende om dette og be om deres samtykke. 


One.com er databehandler for nettstedet, og derfor har du ved første gangs besøk til www.oerneblikk.com blitt bedt om å gi et sånt samtykke. One.com bruker igjen et firma kalt Cookie Information A/S til å administrere cookie-informasjonen, klikk på firmanavnet hvis du lurer på hvilken avtale de har seg i mellom. 


Det holder lenge at du bare krysser av for samtykke til å innhente nødvendige data, ikke noen av de andre. Med mindre du bruker kontaktskjemaet og sender meg en melding via det, så har jeg ikke peiling på hvem du er eller hva du har sett på, og vil i hvert fall ikke sende noe "brukertilpasset markedsføringsmateriale" eller det som vi ellers omtaler som uønsket reklame. 

Wikipedia


"Personvernforordningen (forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU). Opprettelsen av like regler for de næringsdrivende i EU, er også ment å tjene den økonomiske utviklingen i dette området. Forordningen omhandler også i noen grad behandling som skjer utenfor EU eller overføring av personopplysninger ut av EU."

Navigering - trykk på en knapp:

Til oversikt for hvert av de øvrige temaene i hovedmenyen:  

Synsing     Skriving     Særing      Lokalmiljøbygging     Touring     Mening