Stop-Behind

Her er kopi av søknaden fra det oppkonstruerte selskapet Stop-Behind til Jernbanedirektoratet for å vinne anbudet om "Pakke Nord" - kjøring av persontog på Dovrebanen, Nordlandsbanen og Rørosbanen. Søknaden ble bekreftet mottatt og jeg skulle få beskjed når saken var behandlet, men foreløpig har jeg av en eller annen grunn ikke hørt noe. Jeg oppdaterer saken når det kommer noe nytt å melde!

Hei, hei, jernbanedirektorotet

Jeg er jernbaneentusiast, og ble litt oppildnet av at terskelen for å vinne et anbud i Sør er så lav at jeg øyner muligheten til å vinne anbudet for jernbanedriften i pakke Nord med mitt nystartede selskap Stop-Behind. Fristen for å levere anbud går ut i dag, 3. desember, og siden direktorotet ved forrige runde behandlet klager innkommet like før midnatt, tar dere vel i mot denne søknaden også. For å gjøre det enklere for dere, har jeg valgt å skrive en kort søknad som fokuserer på de viktigste fortrinnene i mitt selskap, i motsetning til de hundrevis av sider med meningsløst skryt og jug som de andre selskapene leverer inn.

Prekvalifisering

For å bli vurdert, må en være prekvalifisert. Der har jeg alt i orden, ettersom min mor hadde preeklampsi under graviditeten, selv har jeg intakt praeputium, slet med ejaculatio praecox i yngre år og har allerede tegn på presenil demens.

Kvalitet

Vår kvalitet er uovertruffen, vi har aldri mottatt en eneste klage på Stop-Behind, og vi har en plan for å oppnå maksimal kundetilfredshet når vi overtar driften av strekningene i pakke Nord. Vi vil vise at vi setter pris på gode kunder ved å gi skrapelodd til alle som gir oss topp score på KTI-målingene. De som ikke gir topp score regner vi ikke med vil komme tilbake, så dem regner vi ikke som faste kunder og derfor er det helt unaturlig å inkludere dem.

Erfaring

Selv om Stop-Behind er nystartet, har jeg som direktør årelang erfaring med jernbanedrift fra jeg begynte med Märklintog i 7-årsalder, fortsatte med tjeneste både som konduktør og trikkefører i Oslo Sporveier og i sommer tok jeg den transsibirske jernbanen fra Beijing til Moskva. Fra soveromsvinduet har jeg utsikt over vognhallen i Lodalen, godssporet fra Sjursøya mot Bryn og både Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen der de møtes i Brynsbakken, og jeg har store planer om å bygge en modelljernbane som tro kopi av Nordlandsbanen på terrassen.

Pris

Stop-Behind er jevngod på kvalitet med de andre som leverer inn anbud, men vi er uslåelige på pris! Vi klarer oss med halvparten så mange tilskuddskroner som nærmeste konkurrent (gi oss et hint en måned før sluttforhandlingene om hva de andre byr, så skal dere få en eksakt pris og 10 % av dette til den som tipser oss - men bare 5 % hvis dere gjentar tabben fra forrige tildeling med å skrive referat og kalle det forhandlingsmøte).

Vi sparer mye på lønnsutgifter, da behovet for lokførere hovedsakelig vil bli dekket av jernbaneturister fra Bulgaria og Romania med godkjent lokførersertifikat derfra, de vil kjøre for oss gratis mot at de får et signert bilde av samferdselsministeren og slipper å betale toalettavgift om de må på do. Våre billettpriser vil i utgangspunktet være så lave at passasjertilstrømmingen blir formidabel, men våre inntekter vil allikevel bli solide ettersom vi i tillegg til toalettavgift innfører gebyr for håndbagasje for de som har ståplass på lokaltogene og et heftig 1.klassetillegg for alle passasjerer med sitteplass. Det går greit fordi Stop-Behind har så god kvalitet at vi skilter om samtlige sitteplasser til 1. klasse, det er tross alt stort sett bare trøndere og nordlendinger som skal kjøre her.

Alle billetter og tillegg må betales på forhånd på nett eller via app eller Vipps, hvis ikke tilkommer et ombordtillegg som blir så høyt at det dekker mesteparten av lønna til konduktørene. Konduktørene behøver ikke å ha helsegodkjenning for å ha sikkerhetstjeneste heller, vi har jo så bredt fokus på sikkerhet at det ikke kommer til å skje noen ulykker hvor konduktørene må hjelpe til. Ofte vil lokførerne fra Bulgaria og Romania ha med ektefeller og barn på turen, og siden disse lokførerne liker å kjøre litt lengre skift på 14-15 timer, kan det være greit at ektefeller og større barn sysselsettes med litt gratis konduktørarbeide på reisen - så slipper de å betale for turen, og vi sparer noen lønnsutgifter der også

Arbeidsmiljø

Det blir veldig bra, og siden vi ikke kommer til å ansette gamle eller sjuke folk, kvinnfolk i kjønnsmoden alder eller folk som røyker, vil sykefraværet bli lavest i bransjen. Forresten er det ikke sikkert noen blir ansatt, det er enklere å leie inn mannskaper fra et bemanningsbyrå når det er behov for flere enn de som benytter vårt gunstige tilbud for turister fra Øst-Europa. Vi har allerede etablert datterselskapet Stop-Behind Slavery Recruitment i Slovakia som vårt foretrukne bemanningsbyrå, da slipper vi alle de sære arbeidsmiljøkravene i Norge. Jeg regner med at Stop-Behind får ekstra poeng for denne løsningen ettersom den holder liv i EØS og bygger opp om regjeringens arbeidslivspolitikk. Alle ansatte blir involvert og kan levere sine forslag personlig til vårt outsourcete HR-firma med kontor i Bucuresti, fjerde etasje eller sende det i posten mot et lite gebyr. Derfor vårt motto; "Vi tar våre ansatte med på råd, hvis de har råd".

Nyskapende

Ettersom dagens regjering gjør alt de kan for å redusere godstrafikk på jernbane her i landet, vil det bli mange ledige godsvogner med containere. Vi vil leie og bygge om en rekke av disse til private luksuskupeer med innredning omtrent som det du ser i Trumps Air Force 1. Hver container får en kontorseksjon med forværelse, møterom, en liten kjøkkenkrok, filmlerret med 3D-surround-anlegg og et par hendige dobbeltsenger hvor en kan slå seg nedpå mellom Otta og Dombås. Vi ser for oss at dette blir et populært tilbud på strekningen Oslo-Trondheim, og forretningsfolk vil være villig til å betale godt for dette med 3-4 slike vogner pr. avgang.

Alternativ transport

På Rørosbanen vil en ombygd godsvogn bli hengt på passasjertoget og fylt opp med dressiner. Ved eventuell driftstans vil passasjerene bli overført til disse og kommer seg selv videre uten at vi behøver å bruke ressurser på å ha annen alternativ transport som busser eller drosjer i beredskap. På Dovrebanen har vi inngått en samarbeidsavtale med Gudbrandsdalen ubåtservice, som vil ligge på bånn av Lågen i beredskap og komme til unnsetning hver gang BaneNor roter det til med strømstans, skinnebrudd eller signalfeil med stans i togtrafikken. På Nordlandsbanen har vi inngått en bytteavtale med reineierne, de stiller med rein og pulk til alternativ transport ved stans her mot at vi lover å bekrefte at alle de reinsdyra vi kjører i hjel på sporet er førerrein som gir høyere erstatning og selger fersk reinskav i bistroen.

Miljøvennlig

Stop-Behind er også utrolig stolt av vår miljøprofil, hvor vi maler alt i grønt. På de lange strekningene og ikke minst trafikken mot Sverige skrikes det etter et aktivitets- og trimtilbud om bord. Vi bygger om enda noen godsvogner, setter inn spinningsykler og tredemøller som kobles til et aggregat som vil levere fossilfri kraft til togets framdrift - vi reduserer derfor dieselforbruket kraftig og selger det som livsstilstiltak til overvektige - slik at de betaler i tillegg til reisebilletten for å få lov til å drive toget framover når de svetter. Håndkle og dusj kan kjøpes mot tillegg. Rundt Trondheim vil bomringen gjøre det svært dyrt å kjøre bil inn til byen, her vil vi derfor tilby en spesialløsning for de som vil ha med bilen helt inn til byen - vi hekter noen fler av de tiloversblevne godsvognene fra Raumabanen bak på pendlertogene og tilbyr plass til biler som kjøres rett inn på godsvognene på stasjonene utover på bygda, med avkjøringsrampe på stasjonene innenfor bomringen, bilpendlere er villige til å betale godt hvis de både slipper bompenger og kan sitte i bilen og høre på radio og lese aviser eller glane i smarttelefonen mens de fraktes trygt til sentrum av Stop-Behind.

Når jeg nå leser gjennom søknaden, kan jeg ikke finne noen som helst grunn til at ikke Stop-Behind skal vinne anbudet og overtar driften av alle strekningene i pakke Nord. Skulle det bli problemer med likviditeten og Stop-Behind går konkurs, så har jeg i tillegg selskapet Eagletrains som kan overta konkursboet og drive videre på kort varsel. Det skulle derfor ikke være behov for å stille med noen bankgaranti i forbindelse med søknaden her. Da venter jeg i spenning og sender kontonummeret mitt så snart avgjørelsen er tatt.

Mvh Ørn Terje Foss

Oppdatering 20.06.2019

Skandale!!! Jernbanedirektoratet har kunngjort tildeling av pakke Nord til SJ, men uten at søknaden fra Stop-Behind har blitt behandlet. Jeg har derfor i dag sendt følgende e-post med klage på vedtaket og krav om at tildelingen må kjennes ugyldig og at saken må behandles påny.:

Hei

Her må det være noe rot, kanskje derav tilnavnet Jernbanedirektorotet. Jeg ser av nyhetsmeldinger at dere har tildelt Trafikkpakke 2: Nord til SJ, men legger med dette inn en klage på vedtaket. Selv om jeg på vegne av det stolte jernbaneforetaket Stop-Behind har sendt inn et tilbud som både er bedre i kvalitet og lavere i pris enn SJ, Vy og alle andre, har ikke min søknad blitt fulgt opp i tråd med forvaltningslovens prinsipper, og jeg mener derfor vedtaket må omgjøres og saken om tildeling av pakke Nord må behandles på nytt.

Jeg fikk nedenstående kvittering fra Jernbanedirektoratet 05.12.2018, hvor det på opptil flere målføre er gitt klar beskjed om at henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig. Til dags dato har jeg imidlertid ikke fått noen som helst tilbakemelding fra Jernbanedirektoratet, men utallige positive og forventningsfulle meldinger på Facebook da kopi av søknaden fra Stop-Behind ble lagt ut der. Så vidt jeg erfarer er flere av de ideene jeg har lansert for å levere et billigst mulig anbud kopiert av andre tilbydere, så det tyder kanskje på at direktoratet har gitt de andre tilbyderne ulovlig innsyn i mitt tilbud, noe som også tilsier at saken må behandles på nytt. For øvrig har selskapet etablert et norsk datterselskap med navn Norwegian Stop-Behind, hvilket gir en ytterligere innsparing for Norske Tog AS idet materiellet jeg overtar kan beholde logoen og initialene NSB uten behov for grønn- eller gråmaling.

Jeg legger også ved den originale søknaden i tilfelle dere har rotet den bort, og ser i spenning fram til en tilbakemelding med beskjed om at tildelingen av pakke Nord til SJ er opphevet, og at jeg får en avtale for å legge fram mitt konsept på en seriøs måte (vi leker ikke jernbane). Jeg tar med en mye større pakke godis enn det SJ har hatt med til sine møter med dere, og lover at jeg skal ta ut et enda lavere overskudd fra driften enn det de andre tilbyderne har kommet med, men provisjonen på 10 % av kontraktsummen til dere saksbehandlere kan dere glemme siden jeg har måttet skrive ekstra brev for å komme i betraktning.

Mvh Ørn Terje Foss

Direktør NSB (Norwegian Stop-Behind)

oerntf@online.no

[I e-posten til Jernbanedirektoratet 20.06 er klippet inn kvitteringen fra deres server på mottatt melding 05.12.2018 og den originale søknaden som du også ser ovenfor på nettsiden her]

Navigering - trykk på en knapp:

Til oversikt for hvert av de øvrige temaene i hovedmenyen:  

Skriving     Særing      Lokalmiljøbygging     Touring     Mening