Vestland

Her er et knippe kumlokk fra byer og steder på Vestlandet. I tillegg litt kumlokkhistorie fra Bergen.

Her finner du kumlokk fra:

Bergen

Til kumlokksamlingen fra Bergen hører også litt historie om bekkalokk og kjeftesluk, slik den er fortalt i publikasjonen "Gategods i Bergen" utgitt av Bergen vann.


Gategods i Bergen lastes ned som pdf-fil her (og så klikke på "download").

Bekkalokk:

Kjeftesluk:

Kapsellokk:

Bekkalokk i Bergen

Bergen har ikke kommunevåpenet på kumlokkene sine (såvidt jeg kan se). men de har to logolokk:


Et for å markere at de har vært europeisk kulturby, og et for å markere byens 900-årsjubileum i 2020.

Flere bekkalokk fra Bergen, først noen med kapsellokk som de opprinnelig bare hadde i Bergen. Egen inndeling for kjeftesluk og annet gategods følger lenger ned:

Kjeftesluk i Bergen

Annet gategods i Bergen

Bjørnafjorden

Bjørnafjorden kommunevåpen


Os ble slått sammen med Fusa til Bjørnafjorden 01.01.2020

Os kumlokk uten kommunevåpen, men med signatur.


Os kommune ble slått sammen med Fusa til Bjørnafjorden 01.01.2020

Ullensvang